• Wiemy więcej - budujemy więcej

  • Wiemy więcej - budujemy więcej

  • Wiemy więcej - budujemy więcej

  • Wiemy więcej - budujemy więcej

  • Wiemy więcej - budujemy więcej

„Sukces na rynku pracy”

    W dniu 13 grudnia 2017 roku w ramach projektu ,,Wiemy więcej – budujemy więcej” współfinansowanego przez UE ze środków EFS w ramach RPOWP na lata 2014 – 2020, odbyły się warsztaty, w których wzięło udział 10 uczniów klas III pt. ,,Sukces na rynku pracy”. Głównym celem było podniesienie poziomu kompetencji kluczowych oraz rozwijanie potrzeby samokształcenia. Czterogodzinne zajęcia prowadziła pani Sylwia Raciborska – doradca zawodowy.

    Warsztaty składały się z części teoretycznej i ćwiczeniowej, prowadzonych naprzemiennie. Efektem zajęć jest zwiększenie świadomości dotyczącej stylów uczenia się oraz poszerzenie wiedzy na temat technik uczenia się, podniesienie poziomu kompetencji społecznych poprzez wzmocnienie postawy asertywnej (w szczególności asertywnego wyrażania i reagowania na krytykę) oraz umiejętności twórczego rozwiązywania problemów. Uczniowie poznali również formy zatrudnienia i metody poszukiwania pracy.

    Młodzież w informacji zwrotnej, jako efekt uczestnictwa w warsztatach, podkreślała fakt uświadomienia konieczności ustawicznego kształcenia, otwartości na potrzeby rynku pracy oraz wykorzystania swoich mocnych stron, talentów i kreatywności.

 

Galeria zdjęć

Przydatne linki

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych w Białymstoku

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Ministerstwo Edukacji Narodowej