• Wiemy więcej - budujemy więcej

  • Wiemy więcej - budujemy więcej

  • Wiemy więcej - budujemy więcej

  • Wiemy więcej - budujemy więcej

  • Wiemy więcej - budujemy więcej

   Laureaci Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości

   Jakub Kulesza i Karol Szkiłądź uczniowie klasy II w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej Zespołu Szkół Budowlano-Geodezyjnych w Białymstoku to laureaci II miejsca etapu centralnego Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości 2018 w kategorii U – usprawnienie softwerowo-techniczne. Olimpiada ma charakter naukowo-techniczny i jej celem jest zainteresowanie młodzieży szkół ponadgimnazjalnych tematyką innowacyjności, dokonywaniem i zgłaszaniem projektów wynalazczych, aktywizacją twórczego myślenia, edukacją o charakterze badawczym, usprawniającym, konstrukcyjnym bądź technologicznym.

Czytaj więcej: Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości 

Buduj z nami swoją przyszłość - premia dla najlepszych po raz drugi

Z ogromną satysfakcją informujemy, że najlepsze uczennice i uczniowie naszej szkoły otrzymają, już po raz drugi, stypendia dla szczególnie uzdolnionych. Doceniono nie tylko ich osiągnięcia dydaktyczne, ale również sukcesy w konkursach i olimpiadach.

Lista osób, które otrzymają stypendia

Pierwsze efekty zajęć dodatkowych

Dnia 8 marca odbył się etap szkolny Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości. W Olimpiadzie wzięły udział osoby uczęszczające na zajęcia przygotowujące do Olimpiady Innowacji Technicznym i Wynalazczości w ramach naszego projektu "Wiemy więcej - budujemy więcej". Do etapu okręgowego zakwalifikowali się: Natalia Krasnoborska, Katarzyna Brzeźnicka z klasy IIIH oraz Bartłomiej Dec z klasy IIH. Niewiele punktów zabrakło też Jakubowi Dunajowi oraz Mateuszowi Rokickiemu. Kolejny etap już w kwietniu. Wszystkim gratulujemy i trzymamy kciuki.

Czytaj więcej: Pierwsze efekty zajęć dodatkowych

Nowy harmonogram zajęć dodatkowych

W związku ze zmianą rozkładu zajęć w II okresie, zmienił się harmonogram zajęć dodatkowych. Niezgodności, nieprawidłowości i sugestie proszę zgłaszać do koordynatora projektu, p. U. Malczyńskiej lub do p. M. Sikorskiej.

Harmonogram 5.02 - 12.04.2018 r.

Przydatne linki

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych w Białymstoku

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Ministerstwo Edukacji Narodowej