• Wiemy więcej - budujemy więcej

 • Wiemy więcej - budujemy więcej

 • Wiemy więcej - budujemy więcej

 • Wiemy więcej - budujemy więcej

 • Wiemy więcej - budujemy więcej

Rekrutacja na zajęcia dodatkowe 2018/2019

Ogłaszamy rekrutację na zajęcia pozalekcyjne dla uczniów/uczennic ZSB-G – beneficjentów projektu „Wiemy więcej – budujemy więcej”, współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS.

W r. szk. 2018/2019 wsparciem objęci zostaną uczniowie klas II, III i IV.

Rekrutacja będzie prowadzona w okresie 12.09 – 05.10.2018 r. Deklaracje udziału w zajęciach dostępne są u wychowawców klas.

Rodzaje zajęć:

 • „Dwa plus dwa” - zajęcia wyrównujące z matematyki (kl. II, III, IV)
 • „Eksperyment z fizyką” - zajęcia laboratoryjne (kl. II, III, IV)
 • Zajęcia dodatkowe przygotowujące do matury z matematyki oraz ułatwiające naukę na pierwszym roku studiów (kl. IV)
 • Zajęcia dodatkowe przygotowujące do matury z fizyki oraz ułatwiające naukę na pierwszym roku studiów (kl. IV)
 • Zajęcia przygotowujące do Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych (kl. II, III, IV)
 • Zajęcia przygotowujące do Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej (kl. II, III, IV)
 • Zajęcia przygotowujące do Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości (kl. II, III, IV)
 • Zajęcia przygotowujące do Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Energetyce Odnawialnej (kl. II, III, IV)

Rekrutacja będzie prowadzona zgodnie z regulaminem rekrutacji na zajęcia dodatkowe.

ZAPRASZAMY!

Rekrutacja na zajęcia z konwersacji językowych

    Rozpoczynamy rekrutację na zajęcia z konwersacji językowych „Kompetentny pracownik za granicą”, organizowane w ramach projektu „Wiemy więcej – Budujemy więcej”, zadanie 12. Wzmocnienie kompetencji językowych -  drogą do sukcesu.

    Uczestnikami zajęć mogą być beneficjenci projektu „Wiemy więcej – budujemy więcej”, uczniowie klas II i III ZSB-G. W r. szk. 2018/2019 planowane jest utworzenie 2 grup, max. po 10 osób. Wybór języka (innego niż język angielski i język niemiecki) będzie dokonany na podstawie wyboru większości uczniów deklarujących udział w zajęciach.

Czytaj więcej: Rekrutacja na zajęcia z konwersacji językowych

Buduj z nami swoją przyszłość - premia dla najlepszych po raz drugi

Z ogromną satysfakcją informujemy, że najlepsze uczennice i uczniowie naszej szkoły otrzymają, już po raz drugi, stypendia dla szczególnie uzdolnionych. Doceniono nie tylko ich osiągnięcia dydaktyczne, ale również sukcesy w konkursach i olimpiadach.

Lista osób, które otrzymają stypendia

   Laureaci Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości

   Jakub Kulesza i Karol Szkiłądź uczniowie klasy II w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej Zespołu Szkół Budowlano-Geodezyjnych w Białymstoku to laureaci II miejsca etapu centralnego Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości 2018 w kategorii U – usprawnienie softwerowo-techniczne. Olimpiada ma charakter naukowo-techniczny i jej celem jest zainteresowanie młodzieży szkół ponadgimnazjalnych tematyką innowacyjności, dokonywaniem i zgłaszaniem projektów wynalazczych, aktywizacją twórczego myślenia, edukacją o charakterze badawczym, usprawniającym, konstrukcyjnym bądź technologicznym.

Czytaj więcej: Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości 

Przydatne linki

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych w Białymstoku

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Ministerstwo Edukacji Narodowej