• Wiemy więcej - budujemy więcej

  • Wiemy więcej - budujemy więcej

  • Wiemy więcej - budujemy więcej

  • Wiemy więcej - budujemy więcej

  • Wiemy więcej - budujemy więcej

Kurs nadający dodatkowe uprawnienia dla nauczycieli: spawanie acetylenowo -tlenowe

    W dniach 22 listopada – 21 grudnia 2017 roku odbył się kurs nadający dodatkowe uprawnienia: spawanie acetylenowo–tlenowe, zrealizowany w ramach projektu „Wiemy więcej – budujemy więcej” współfinansowanego przez UE ze środków EFS w ramach RPOWP na lata 2014 – 2020. W kursie uczestniczyli pan Bartłomiej Klimowicz oraz pan Kamil Radzajewski.
Podczas kursu realizowane były zajęcia teoretyczne oraz ćwiczenia praktyczne.

Czytaj więcej: Kurs spawania

          „Kurs Planista”

     W dniach 23 – 24 listopada 2017 r. nauczyciele naszej szkoły: Małgorzata Radziszewska, Monika Piotrowska, Maciej Stefanowicz,  wyłonieni w drodze rekrutacji zgodnie z regulaminem, uczestniczyli w szkoleniu z planowania i kontroli realizacji prac remontowo – budowlanych przy użyciu programu PLANISTA. Szkolenie było realizowane w ramach projektu „Wiemy więcej – budujemy więcej”  współfinansowanego ze środków UE w ramach RPOWP. Nauczyciele kształcili się w siedzibie producenta programu PMC - Piotr Chyliński we Wrocławiu, a trenerem był sam dr inż. Piotr Chyliński.       

Czytaj więcej: Kurs Planista

   "Dialog Motywujący jako metoda motywowania do zmiany” - Szkolenie dla wychowawców  

    W dniu 22 listopada 2017 roku odbyła się jedna z dwóch części szkolenia dla wychowawców z zakresu efektywnego wykorzystania godzin do dyspozycji wychowawcy, w tym umiejętności kształcenia wśród młodzieży kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej zrealizowanego w ramach projektu „Wiemy więcej – budujemy więcej” współfinansowanego przez UE ze środków EFS w ramach RPOWP na lata 2014 – 2020. Dwugodzinne szkolenie „Dialog Motywujący jako metoda motywowania do zmiany” prowadziła pani Katarzyna Kaszek – Idźkowska.

Czytaj więcej: Dialog motywacyjny

Przydatne linki

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych w Białymstoku

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Ministerstwo Edukacji Narodowej