• Wiemy więcej - budujemy więcej

  • Wiemy więcej - budujemy więcej

  • Wiemy więcej - budujemy więcej

  • Wiemy więcej - budujemy więcej

  • Wiemy więcej - budujemy więcej

Staże zawodowe nauczycielek/nauczycieli w roku 2019.

    W miesiącach wakacyjnych lipiec - sierpień 2019 roku nauczycielki i nauczyciele ZSB – G w Białymstoku uczestniczyli w stażach zawodowych, zrealizowanych u pracodawców w ramach projektu „Wiemy więcej – budujemy więcej” współfinansowanego przez UE ze środków EFS w ramach RPOWP na lata 2014 – 2020.
    Staże zawodowe nauczycielek/nauczycieli miały na celu uzyskanie nowych kompetencji w zakresie połączenia wiedzy teoretycznej z praktyczną oraz zdobycie nowych umiejętności praktycznych, co pozwoli na rozszerzenie, wzbogacenie i uatrakcyjnienie procesu kształcenia.

Czytaj więcej: Staże zawodowe nauczycielek/nauczycieli w roku 2019.

Wyjazd zawodowy na XIII Konferencję „Pokazać – Przekazać”, organizowaną przez Centrum Nauki Kopernik w Warszawie w dniach 23.08 – 24.08.2019r.

    W dniach 23.08 – 24.08.2019 roku nauczyciele ZSB-G, pani Renata Kowalko i pan Paweł Klim, uczestniczyli w trzynastej edycji konferencji „Pokazać – Przekazać”, orgaznizowanej przez Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Wyjazd zawodowy został zrealizowany w ramach projektu „Wiemy więcej – budujemy więcej” współfinansowanego przez UE ze środków EFS w ramach RPOWP na lata
2014 – 2020.

Czytaj więcej: XIII Konferencja „Pokazać – Przekazać”

Wyjazd zawodowy nauczycieli na XXI Szkołę Pomiarów w Rowach, TPI Sp. z o.o. w dniach 10.04 – 12.04.2019r

    W dniach 10.04 – 12.04.2019 roku odbył się wyjazd zawodowy nauczycieli na XXI Szkołę Pomiarów w Rowach, organizowaną przez TPI Sp. z o.o., zrealizowany w ramach projektu „Wiemy więcej – budujemy więcej” współfinansowanego przez UE ze środków EFS w ramach RPOWP na lata 2014 – 2020. Uczestnikami wyjazdu byli nauczyciele przedmiotów zawodowych branży geodezyjnej, drogowej i budowlanej ZSB-G w Białymstoku.

Czytaj więcej: XXI Szkoła Pomiarów w Rowach

Studia podyplomowe „Eksploatacja i utrzymanie infrastruktury kolejowej”

    Od października 2018 roku pani Sylwia Tomkiel i Małgorzata Wilczewska realizują studia podyplomowe w zakresie „Eksploatacja i utrzymanie infrastruktury kolejowej” w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu, w ramach projektu „Wiemy więcej – budujemy więcej” współfinansowanego przez UE ze środków EFS w ramach RPOWP na lata 2014 – 2020.

Czytaj więcej: Studia podyplomowe „Eksploatacja i utrzymanie infrastruktury kolejowej”

Przydatne linki

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych w Białymstoku

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Ministerstwo Edukacji Narodowej