• Wiemy więcej - budujemy więcej

  • Wiemy więcej - budujemy więcej

  • Wiemy więcej - budujemy więcej

  • Wiemy więcej - budujemy więcej

  • Wiemy więcej - budujemy więcej

Studia podyplomowe „Odnawialne Źródła Energii”


    Od marca 2018 roku pan Tomasz Rolak realizuje studia podyplomowe w zakresie „Odnawialne Źródła Energii” na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie, w ramach projektu „Wiemy więcej – budujemy więcej” współfinansowanego przez UE ze środków EFS w ramach RPOWP na lata 2014 – 2020.

Czytaj więcej: Studia podyplomowe

Wyjazd zawodowy nauczycieli na XIX Szkołę Pomiarów w Rowach, TPI Sp. z o.o. w dniach 18.04 – 20.04.2018r

    W dniach 18.04 – 20.04.2018 roku odbył się wyjazd zawodowy nauczycieli na XIX Szkołę Pomiarów w Rowach, organizowaną przez TPI Sp. z o.o., zrealizowany w ramach projektu „Wiemy więcej – budujemy więcej” współfinansowanego przez UE ze środków EFS w ramach RPOWP na lata 2014 – 2020. Uczestnikami wyjazdu byli nauczyciele przedmiotów zawodowych branży geodezyjnej i drogowej.

Czytaj więcej: XIX Szkoła Pomiarów

Stosujmy nowoczesne metody kształcenia

W dn. 12 marca 2018 r. 45 nauczycieli naszej szkoły uczestniczyło w szkoleniu ze stosowania nowoczesnych metod kształcenia, w tym kształcenia strategią wyprzedzającą. Szkolenie było realizowane w ramach realizacji Zadania 15 Doskonalenie nauczycieli w zakresie wykorzystania metod hybrydowych w procesie kształcenia. 3-godzinne spotkanie odbyło się w szkole, a prowadzącymi były Panie Katarzyna Gagan i Anna Krawczuk, które na co dzień pracują w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku.

Czytaj więcej: Szkolenie ze stosowania nowoczesnych metod kształcenia

„Kurs C-GEO”


    W dniach 12 – 14 marca 2018 r. nauczyciele przedmiotów geodezyjnych: Małgorzata Wilczewska, Sylwia Tomkiel i Grzegorz Pawełko uczestniczyli w szkoleniu z obsługi programu C-Geo, nowoczesnego i popularnego systemu wspomagającego pracę geodetów i projektantów. Jest on w pełni zintegrowanym profesjonalnym system obliczeniowo-mapowym posiadającym wiele zaawansowanych funkcji geodezyjnych, umożliwiającym tworzenie opracowań mapowych oraz rozwiązywanie najważniejszych zadań obliczeniowych spotykanych w geodezji min. tachimetria, niwelacja techniczna i precyzyjna, wcięcia, podziały działek na zadaną powierzchnię, ciągi poligonowe i wiele innych.

Czytaj więcej: C-geo

Przydatne linki

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych w Białymstoku

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Ministerstwo Edukacji Narodowej