• Wiemy więcej - budujemy więcej

  • Wiemy więcej - budujemy więcej

  • Wiemy więcej - budujemy więcej

  • Wiemy więcej - budujemy więcej

  • Wiemy więcej - budujemy więcej

Stosujmy nowoczesne metody kształcenia

W dn. 12 marca 2018 r. 45 nauczycieli naszej szkoły uczestniczyło w szkoleniu ze stosowania nowoczesnych metod kształcenia, w tym kształcenia strategią wyprzedzającą. Szkolenie było realizowane w ramach realizacji Zadania 15 Doskonalenie nauczycieli w zakresie wykorzystania metod hybrydowych w procesie kształcenia. 3-godzinne spotkanie odbyło się w szkole, a prowadzącymi były Panie Katarzyna Gagan i Anna Krawczuk, które na co dzień pracują w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku.

Czytaj więcej: Szkolenie ze stosowania nowoczesnych metod kształcenia

„Kurs C-GEO”


    W dniach 12 – 14 marca 2018 r. nauczyciele przedmiotów geodezyjnych: Małgorzata Wilczewska, Sylwia Tomkiel i Grzegorz Pawełko uczestniczyli w szkoleniu z obsługi programu C-Geo, nowoczesnego i popularnego systemu wspomagającego pracę geodetów i projektantów. Jest on w pełni zintegrowanym profesjonalnym system obliczeniowo-mapowym posiadającym wiele zaawansowanych funkcji geodezyjnych, umożliwiającym tworzenie opracowań mapowych oraz rozwiązywanie najważniejszych zadań obliczeniowych spotykanych w geodezji min. tachimetria, niwelacja techniczna i precyzyjna, wcięcia, podziały działek na zadaną powierzchnię, ciągi poligonowe i wiele innych.

Czytaj więcej: C-geo

Szkolenie dla wychowawców „Dialog Motywujący jako metoda motywowania do zmiany”

    W dniu 12 marca 2018 roku odbyła się druga część szkolenia dla wychowawców z zakresu efektywnego wykorzystania godzin do dyspozycji wychowawcy, w tym umiejętności kształcenia wśród młodzieży kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej zrealizowanego w ramach projektu „Wiemy więcej – budujemy więcej” współfinansowanego przez UE ze środków EFS  w ramach RPOWP na lata 2014 – 2020. Czterogodzinne warsztaty szkoleniowe nt. „Dialog Motywujący jako metoda motywowania do zmiany” prowadziła pani Katarzyna Kaszek – Idźkowska.
    Celem warsztatów było zapoznanie się przez uczestników z metodą pracy wydobywającej i wzmacniającej motywację jaką jest Dialog Motywujący.

Czytaj więcej: Dialog Motywujący

Wyjazd zawodowy nauczycieli obejmujący wizytę studyjną w Stowarzyszeniu Producentów Cementu w Krakowie oraz szkolenie zawodowe w Krakowskim Centrum Innowacyjnych Technologii AGH i w firmie BASF w Myślenicach 

    W dniach 29.01 – 01.02.2018 roku odbył się wyjazd zawodowy nauczycieli  obejmujący wizytę studyjną w Stowarzyszeniu Producentów Cementu w Krakowie oraz szkolenie zawodowe w Krakowskim Centrum Innowacyjnych Technologii AGH i w firmie BASF w Myślenicach, zrealizowany w ramach projektu „Wiemy więcej – budujemy więcej” współfinansowanego przez UE ze środków EFS w ramach RPOWP na lata 2014 – 2020. Uczestnikami wyjazdu byli nauczyciele przedmiotów zawodowych branży budowlanej, sanitarnej oraz odnawialnych źródeł energii. 
    Zakres szkolenia w Stowarzyszeniu Producentów Cementu obejmował następujące zagadnienia: „Nowoczesny i innowacyjny przemysł cementowy w Polsce” – wykład poprowadził pan prof. Jan Deja (AGH, SPC) oraz „Beton – nowoczesne i efektywne rozwiązania w budownictwie mieszkaniowym i drogowym”  - pan Zbigniew Pilch (SPC).

Czytaj więcej: Kraków

Przydatne linki

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych w Białymstoku

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Ministerstwo Edukacji Narodowej