• Wiemy więcej - budujemy więcej

  • Wiemy więcej - budujemy więcej

  • Wiemy więcej - budujemy więcej

  • Wiemy więcej - budujemy więcej

  • Wiemy więcej - budujemy więcej

Kurs nadający dodatkowe uprawnienia dla nauczycieli: spawanie acetylenowo -tlenowe

    W dniach 22 listopada – 21 grudnia 2017 roku odbył się kurs nadający dodatkowe uprawnienia: spawanie acetylenowo–tlenowe, zrealizowany w ramach projektu „Wiemy więcej – budujemy więcej” współfinansowanego przez UE ze środków EFS w ramach RPOWP na lata 2014 – 2020. W kursie uczestniczyli pan Bartłomiej Klimowicz oraz pan Kamil Radzajewski.
Podczas kursu realizowane były zajęcia teoretyczne oraz ćwiczenia praktyczne.

Zakres materiału obejmował:
- bhp i ppoż przy pracach spawalniczych,
- certyfikowanie i uprawnienia spawaczy,
- technika i technologia spawania,
- przepisy, wytyczne i normy dotyczące spawalnictwa,
- procesy spajania i pokrewne spawaniu,
- niezgodności spawalnicze, kontrola i badanie złączy spawanych,
- urządzenia i sprzęt do spawania,
- rysunek techniczny w spawalnictwie,
- konstrukcje spawane i jakość w spawalnictwie.
    Udział w kursie pana Bartłomieja Klimowicza oraz pana Kamila Radzajewskiego przyczynił się do podniesienia umiejętności, kompetencji i kwalifikacji zawodowych, a zdobytą w trakcie kursu wiedzę nauczyciele wykorzystają w pracy z młodzieżą na zajęciach praktycznych.

Galeria zdjęć

Przydatne linki

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych w Białymstoku

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Ministerstwo Edukacji Narodowej