• Wiemy więcej - budujemy więcej

  • Wiemy więcej - budujemy więcej

  • Wiemy więcej - budujemy więcej

  • Wiemy więcej - budujemy więcej

  • Wiemy więcej - budujemy więcej

Zajęcia pozalekcyjne „Praktyczny talent”

    W roku szkolnym 2020/2021 w ramach projektu ,,Wiemy więcej – budujemy więcej” współfinansowanego przez UE ze środków EFS w ramach RPOWP na lata 2014 – 2020 realizowane były zajęcia pozalekcyjne w nowo wyposażonych pracowniach zajęć praktycznych CKZ „Praktyczny talent”.
Grupa prowadzona przez pana mgr inż. Kamila Radzajewskiego zajęcia odbywała w terminie od 26.10.2020 do 24.05.2021 roku, uczestnikami była młodzież klasy trzeciej technik inżynierii sanitarnej.

    Udział w zajęciach miał na celu rozwijanie zdolności i umiejętności praktycznych, poszerzenie wiedzy uczniów, rozwijanie aktywnych postaw twórczego myślenia, rozwijanie umiejętności łączenia wiedzy teoretycznej z praktycznym planowaniem zadań oraz interpretacją i oceną wykonanej pracy. Program zajęć wykraczał poza treści podstawy programowej kształcenia w zawodzie. Zagadnienia zrealizowane podczas zajęć to m.in.:
• Domy pasywne i energooszczędne – warianty instalacji rurowych
• Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w branży sanitarnej
• Zapoznanie z parametrami pracy pomp ciepła i kolektorów słonecznych
• Obliczanie zapotrzebowania na ciepło dla przykładowego budynku
• Charakterystyki pomp, ustawienia optymalnej pracy
• Wymiana instalacji na nowocześniejszą, obliczanie czasu zwrotu inwestycji
• Wykonanie podłączeń zasobnika ciepła z układem solarnym
• Próba ciśnieniowa i sprawdzenie wykonanych połączeń
• Dobór i montaż automatyki sterującej kotłownią
    W trakcie realizacji zajęć „Praktyczny talent” uczniowie wykonali instalację centralnego ogrzewania w formie ekspozycji w „Pracowni instalacji sanitarnych i obróbki ręcznej materiałów”. Instalacja centralnego ogrzewania zawiera ogrzewanie płaszczyznowe połączone metodą rozdzielaczową z kotłem elektrycznym oraz zasobnikiem ciepła zasilanym dodatkowym źródłem energii w postaci instalacji solarnej.

Galeria zdjęć

Przydatne linki

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych w Białymstoku

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Ministerstwo Edukacji Narodowej