• Wiemy więcej - budujemy więcej

  • Wiemy więcej - budujemy więcej

  • Wiemy więcej - budujemy więcej

  • Wiemy więcej - budujemy więcej

  • Wiemy więcej - budujemy więcej

Spotkanie dotyczącego praw pracownika „Poznaj swoje prawa i obowiązki na rynku pracy”


    W dniu 08.06.2021 roku w ramach projektu ,,Wiemy więcej – budujemy więcej” współfinansowanego przez UE ze środków EFS w ramach RPOWP na lata 2014 – 2020 odbyło się spotkanie dotyczące praw pracownika, w tym prawa kobiet z zachowaniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz zasady równości płci pt.„Poznaj swoje prawa i obowiązki na rynku pracy”, w którym wzięła udział młodzież z klas trzecich. Spotkanie poprowadziła pani mgr Małgorzata Truskolaska, pracownik Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku.

   Program spotkania obejmował następujące zagadnienia:
1. Kim jest pracownik i pracodawca?
2. Podstawy prawne praw pracownika.
3. Podstawowe zasady prawa pracy.
4. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem, w tym prawa kobiet w zatrudnieniu.
5. Obowiązki pracodawcy.
6. Prawa i obowiązki pracownika.
7. Równe traktowanie w zatrudnieniu – równość szans kobiet i mężczyzn, zasady równości płci.
8. Pierwsza praca – zasady wejścia na rynek pracy.
9. Patologiczne zachowania na rynku pracy.
10. 500+ a rynek pracy.
11. Aktywna postawa pracownika.
    Spotkanie zakończyło się wypełnieniem ankiety ewaluacyjnej - młodzież w informacji zwrotnej podała, iż zdobytą wiedzę wykorzysta podczas poszukiwania pracy oraz po podjęciu zatrudnienia.

Galeria zdjęć

Przydatne linki

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych w Białymstoku

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Ministerstwo Edukacji Narodowej