• Wiemy więcej - budujemy więcej

  • Wiemy więcej - budujemy więcej

  • Wiemy więcej - budujemy więcej

  • Wiemy więcej - budujemy więcej

  • Wiemy więcej - budujemy więcej

Szkolenie Magnet Tools, TPI Sp. z o.o. w dniach 27.05 – 28.05.2021r

 W dniach 27.05 – 28.05.2021r roku odbyło się w ZSBG szkolenie z podstaw obsługi narzędzi Magnet Tools dla 17 uczniów i nauczycieli zorganizowane przez TPI Sp. z o.o., zrealizowane w ramach projektu „Wiemy więcej – budujemy więcej” współfinansowanego przez UE ze środków EFS w ramach RPOWP na lata 2014 – 2020. Uczestnikami szkolenia byli nauczyciele przedmiotów zawodowych branży geodezyjnej, budowlanej i drogowej oraz uczniowie z klas geodezyjnych: 3G i 3H. Szkolenie było prowadzone przez Pana Jerzego Pacześniaka, przedstawiciela TPI Sp. z o.o.

    Pierwszego dnia szkolenia uczestnicy na wykładach zapoznali się z budową, zastosowaniem systemów GNSS oraz metodami i zasadami pomiarów geodezyjnych przy wykorzystaniu tych systemów. Na zajęciach warsztatowych przeprowadzone zostały pomiary założonej na potrzeby szkolenia osnowy geodezyjnej. W ramach szkolenia pomierzono w sesji godzinnej metodą statyczną punkty osnowy. Następnie w pracowni komputerowej korzystając z oprogramowania Magnet Tools uczestnicy szkolenia musieli obliczyć współrzędne punktów osnowy metodą postprocessingu korzystając z danych obserwacyjnych 3 stacji referencyjnych.

    Drugi dzień szkolenia obejmował praktyczne wykorzystanie w terenie możliwości oprogramowania Magnet Tools, w pomiarach satelitarnych odbiornikiem GNSS oraz przy wykorzystaniu tachimetru robotycznego. Prowadzący szkolenie podzielił uczestników na grupy, które wykonywały tą samą pracę geodezyjną różnymi narzędziami. Okazało się że pomiary hybrydowe czyli połączenie odbiornika GNSS z tachimetrem robotycznym pozwala zaoszczędzić wiele czasu w terenie.

    Na koniec szkolenia uczestnicy wysłuchali wykładu o wykorzystaniu skaningu laserowego w geodezji.

Galeria zdjęć

Przydatne linki

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych w Białymstoku

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Ministerstwo Edukacji Narodowej