• Wiemy więcej - budujemy więcej

  • Wiemy więcej - budujemy więcej

  • Wiemy więcej - budujemy więcej

  • Wiemy więcej - budujemy więcej

  • Wiemy więcej - budujemy więcej

Kurs nadający dodatkowe uprawnienia dla uczennic/uczniów: kurs kierowania pojazdami kategorii B w roku szkolnym 2021/2022 oraz 2022/2023

    W terminie od lipca 2022 do grudnia 2022 roku jest realizowany kurs nadający dodatkowe uprawnienia: kurs kierowania pojazdami kategorii B, w ramach projektu „Wiemy więcej – budujemy więcej” współfinansowanego przez UE ze środków EFS w ramach RPOWP na lata 2014 – 2020.
W kursie uczestniczy 20 osób z klas czwartych – uczennice i uczniowie ZSB–G w Białymstoku.

    Podczas kursu realizowane były zajęcia teoretyczne dotyczące przepisów ruchu drogowego oraz praktyczna nauka jazdy. Uczestniczki i uczestnicy otrzymali materiały edukacyjne w postaci podręcznika kursanta. Zajęcia teoretyczne dotyczyły m.in. takich zagadnień jak: zasady i przepisy służące bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze publicznej, zagrożenia związane z ruchem drogowym, obowiązki kierowcy i posiadacza pojazdu oraz postępowanie w sytuacjach nadzwyczajnych. Kurs odbywa się w Ośrodku Szkolenia Kierowców Szał w Białymstoku.
    Udział w kursie umożliwi młodzieży zdobycie dodatkowych umiejętności i kompetencji poszukiwanych przez pracodawców – pracownik z prawem jazdy gwarantuje możliwość szybkiego przemieszczania się i podjęcia pracy w różnych miejscach.

Galeria zdjęć

Przydatne linki

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych w Białymstoku

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Ministerstwo Edukacji Narodowej