• Wiemy więcej - budujemy więcej

  • Wiemy więcej - budujemy więcej

  • Wiemy więcej - budujemy więcej

  • Wiemy więcej - budujemy więcej

  • Wiemy więcej - budujemy więcej

Harmonogram zajęć dodatkowych 2019/2020

Harmonogram zajęć dodatkowych z matematyki i fizyki
realizowanych w ramach projektu „Wiemy więcej – budujemy więcej”

Klasa

„Dwa plus dwa” – zajęcia wyrównujące z matematyki

„Eksperyment z fizyką” – zajęcia laboratoryjne

Nauczyciel prowadzący, dzień, godz.

II C

K. Sztabińska

Wtorek 15.20-16.50

 

II Z

K. Sztabińska

Czwartek 15.20-16.50

 

III A

J. Wasilewska

Piątek 8.00 – 9.30

 

III B

 

III E

 

 

III C

A.Karpiesiuk

Piątek 8.00 –9.30

 

III G

J. Paszkowski

Środa 15.15 – 16.45

R. Kowalko

Poniedziałek 15.20 – 16.50

III Z

 

 

 

Klasa

„Dwa plus dwa” – zajęcia wyrównujące z matematyki

„Eksperyment z fizyką” – zajęcia laboratoryjne

Zajęcia dodatkowe przygotowujące do matury z matematyki oraz ułatwiające naukę na pierwszym roku studiów

Zajęcia dodatkowe przygotowujące do matury z fizyki oraz ułatwiające naukę na pierwszym roku studiów

Nauczyciel prowadzący, dzień, godz.

IV A

A. Karpiesiuk

Poniedziałek 14.30-16.00

R. Kowalko

Środa 14.30 – 16.00

 

 

IV B

J. Wasilewska

Środa 14.30 – 16.00

 

Środa 15.20 – 16.50

(z IVC)

P. Klim

Poniedziałek 8.00 – 8.45, wtorek 14.30 – 15.15

IV E

J. Paszkowski

Poniedziałek 15.20 – 16.50

Środa 14.30 – 16.00

(z IV A)

 

Sobota 11.00 -12.30

(z IV H)

IV C

Piątek 8.00 – 9.30

(z IV H)

 

 

E. Sieśkiewicz

Środa 15.20 – 16.50

P. Klim

Piątek 9.00 -  10.30

IV G

M. Sikorska

Piątek 14.30 – 16.00

R. Kowalko

Wtorek 8.15 – 9.45

M. Sikorska

Czwartek 13.30 – 15.00

R. Kowalko

Poniedziałek 16.50 – 17.35

IV H

J. Chrapowicka

Piątek 8.00 – 9.30

P. Klim

Sobota 9.00 -10.30

Czwartek 13.30 – 15.00

(z IV G)

 

P. Klim

Sobota 11.00 -12.30

IV Z

E. Sieśkiewicz

Wtorek 9.00 – 10.30

 

E. Sieśkiewicz

Piątek 15.20 – 16.50

J. Trofimiuk

Poniedziałek 15.20 – 16.50

 

Harmonogram zajęć przygotowujących do olimpiad i konkursów technicznych
realizowanych w ramach projektu „Wiemy więcej – budujemy więcej”

Zajęcia

Nauczyciel prowadzący

Dzień, godz.

Zajęcia przygotowujące do Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

A. Sujeta

Poniedziałek 8.00 – 8.45

Piątek 8.00 – 8.45

Zajęcia przygotowujące do Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej

M. Wilczewska

Poniedziałek 15.15 - 16.45

Zajęcia przygotowujące do Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości

T. Rolak

Czwartek

8.00-8.45, 15.20-16.05

Zajęcia przygotowujące do Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Energetyce Odnawialnej

E. Korbut-Papciak

T. Rolak

Środa 16.10 – 16.55

 

Harmonogram może ulec zmianie.

Kolejne grupy będą tworzone gdy tylko pojawią się takie możliwości.

Przydatne linki

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych w Białymstoku

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Ministerstwo Edukacji Narodowej