• Wiemy więcej - budujemy więcej

  • Wiemy więcej - budujemy więcej

  • Wiemy więcej - budujemy więcej

  • Wiemy więcej - budujemy więcej

  • Wiemy więcej - budujemy więcej

Rekrutacja na kurs AutoCAD

18 grudnia 2019 r. rozpoczęła się rekrutacja uczniów na kurs obsługi programu AutoCAD na poziomie podstawowym. Zainteresowani  uczniowie klas trzecich i drugich, uczestnicy/uczestniczki projektu "Wiemy więcej -  budujemy więcej" mogą zgłaszać się do P. Marzeny Sikorskiej celem wypełnienia deklaracji udziału bądź uzyskania szczegółowych informacji. Realizacja kursu przewidziana jest od lutego 2020 r., w godz. popołudniowych, w siedzibie instytucji szkolącej. Kurs przewidziany jest dla 15 osób. Zakończenie rekrutacji 10.01.2020 r.

Zapraszamy

Przydatne linki

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych w Białymstoku

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Ministerstwo Edukacji Narodowej