• Wiemy więcej - budujemy więcej

 • Wiemy więcej - budujemy więcej

 • Wiemy więcej - budujemy więcej

 • Wiemy więcej - budujemy więcej

 • Wiemy więcej - budujemy więcej

Rekrutacja na kurs AutoCAD

Informujemy, że rozpoczęła się rekrutacja uczniów/uczennic ZSB-G - uczestników projektu "Wiemy więcej - budujemy więcej" na certyfikowany kurs programu AutoCAD w zakresie podstawowym. W kursie weźmie udział 15 osób - uczniów/uczennic klas trzecich i czwartych kształcących się w zawodach technik budownictwa, drogownictwa, urządzeń sanitarnych oraz urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (IIIA, IIIB, IIIE, IIIC gr. san, IIIZ, IVA, IVB, IVE, IVD, IVS, IVZ) . Kurs obejmie ok. 30 godz. dydaktycznych, zajęcia będą odbywać się w godzinach popołudniowych lub w dni wolne od nauki w siedzibie instytucji szkolącej, w listopadzie i grudniu 2018 r. Uczniowie w/w klas mogą deklarować udział wpisując się na listę osób deklarujących, dostępną u p. M. Sikorskiej (biuro projektu lub s. 105). Deklaracje przyjmujemy do dn. 30.10.2018 r. Udział w kursie jest bezpłatny.

Rekrutacja na zajęcia dodatkowe 2018/2019

Ogłaszamy rekrutację na zajęcia pozalekcyjne dla uczniów/uczennic ZSB-G – beneficjentów projektu „Wiemy więcej – budujemy więcej”, współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS.

W r. szk. 2018/2019 wsparciem objęci zostaną uczniowie klas II, III i IV.

Rekrutacja będzie prowadzona w okresie 12.09 – 05.10.2018 r. Deklaracje udziału w zajęciach dostępne są u wychowawców klas.

Rodzaje zajęć:

 • „Dwa plus dwa” - zajęcia wyrównujące z matematyki (kl. II, III, IV)
 • „Eksperyment z fizyką” - zajęcia laboratoryjne (kl. II, III, IV)
 • Zajęcia dodatkowe przygotowujące do matury z matematyki oraz ułatwiające naukę na pierwszym roku studiów (kl. IV)
 • Zajęcia dodatkowe przygotowujące do matury z fizyki oraz ułatwiające naukę na pierwszym roku studiów (kl. IV)
 • Zajęcia przygotowujące do Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych (kl. II, III, IV)
 • Zajęcia przygotowujące do Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej (kl. II, III, IV)
 • Zajęcia przygotowujące do Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości (kl. II, III, IV)
 • Zajęcia przygotowujące do Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Energetyce Odnawialnej (kl. II, III, IV)

Rekrutacja będzie prowadzona zgodnie z regulaminem rekrutacji na zajęcia dodatkowe.

ZAPRASZAMY!

Rekrutacja na zajęcia z konwersacji językowych

    Rozpoczynamy rekrutację na zajęcia z konwersacji językowych „Kompetentny pracownik za granicą”, organizowane w ramach projektu „Wiemy więcej – Budujemy więcej”, zadanie 12. Wzmocnienie kompetencji językowych -  drogą do sukcesu.

    Uczestnikami zajęć mogą być beneficjenci projektu „Wiemy więcej – budujemy więcej”, uczniowie klas II i III ZSB-G. W r. szk. 2018/2019 planowane jest utworzenie 2 grup, max. po 10 osób. Wybór języka (innego niż język angielski i język niemiecki) będzie dokonany na podstawie wyboru większości uczniów deklarujących udział w zajęciach.

Czytaj więcej: Rekrutacja na zajęcia z konwersacji językowych

Buduj z nami swoją przyszłość - premia dla najlepszych po raz drugi

Z ogromną satysfakcją informujemy, że najlepsze uczennice i uczniowie naszej szkoły otrzymają, już po raz drugi, stypendia dla szczególnie uzdolnionych. Doceniono nie tylko ich osiągnięcia dydaktyczne, ale również sukcesy w konkursach i olimpiadach.

Lista osób, które otrzymają stypendia

Przydatne linki

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych w Białymstoku

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Ministerstwo Edukacji Narodowej