• Wiemy więcej - budujemy więcej

  • Wiemy więcej - budujemy więcej

  • Wiemy więcej - budujemy więcej

  • Wiemy więcej - budujemy więcej

  • Wiemy więcej - budujemy więcej

Buduj z nami swoją przyszłość - premia dla najlepszych

    Z ogromną satysfakcją informujemy, że najlepsze uczennice i uczniowie naszej szkoły otrzymają stypendia dla szczególnie uzdolnionych. Doceniono nie tylko ich osiągnięcia dydaktyczne, ale również sukcesy w konkursach i olimpiadach.

    Wyboru uczestniczek/uczestników programu stypendialnego, motywującego do pracy i samodoskonalenia realizowanego w ramach projektu „Wiemy więcej – budujemy więcej”, dokonał Zespołu ds. rekrutacji w dniu 18.10.2017 roku. Po przeanalizowaniu formularzy zgłoszeniowych, wypełnionych przez wychowawców klas, opracowano listę osób zakwalifikowanych do programu stypendialnego oraz listę rezerwową na rok szkolny 2017/2018.

Czytaj więcej: Buduj z nami swoją przyszłość - premia dla najlepszych

Informacja nt. programu „Spotkania ze specjalistą” dla uczniów przygotowujących prace na olimpiady i konkursy

„Innowacyjny projekt”

    Idea to nie wszystko, po burzy mózgów i mnogości wariantów, trzeba w realny sposób urzeczywistnić swój pomysł.
    W ramach programu „Spotkania ze specjalistą” realizowanego w projekcie ,,Wiemy więcej – budujemy więcej” współfinansowanego przez UE ze środków EFS w ramach RPOWP na lata 2014 – 2020, uczniowie Karol Laskowski i Paweł Józefowicz odbyli konsultacje z pracownikiem firmy Nibe-Biawar Sp. z o.o., panem Robertem Chomickim. Spotkania odbyły się w dniach 16 stycznia oraz 18 stycznia. Uczniowie przedyskutowali założenia projektowe pracy konkursowej przygotowywanej na Olimpiadę Innowacji Technicznych i Wynalazczości.

Tomasz Rolak

Rozpoczynamy rekrutację beneficjentów projektu

Informujemy, że od 25 września 2017r. rusza rekrutacja uczniów i nauczycieli do projektu "Wiemy więcej - budujemy więcej", a tym samym rekrutacja na zajęcia dodatkowe dla uczniów klas I, II, III i do Programu Stypendialnego (kl. II i III).

 Zajęcia pozalekcyjne, które rozpoczną się już w październiku: zajęcia wyrównujące z matematyki "Dwa plus dwa" (ucz. kl. I, II, III), zajęcia rozwijające z fizyki "Eksperyment z fizyką" (ucz. kl. I, II, III), zajęcia przygotowujące do matury z matematyki (kl. III), zajęcia przygotowujące do matury z fizyki (kl. III), zajęcia przygotowujące do olimpiad i konkursów (OWIUB, OWGiK, Olimpiada Wiedzy o OZE).

Czytaj więcej: Rozpoczynamy rekrutację beneficjentów projektu

Przydatne linki

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych w Białymstoku

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Ministerstwo Edukacji Narodowej