• Wiemy więcej - budujemy więcej

 • Wiemy więcej - budujemy więcej

 • Wiemy więcej - budujemy więcej

 • Wiemy więcej - budujemy więcej

 • Wiemy więcej - budujemy więcej

Wielki sukces naszych młodych GEODETÓW

    Drugie miejsce drużynowo w Polsce, to wspaniałe osiągnięcie uczniów naszej szkoły na XLI Olimpiadzie Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej w Żelechowie. Zespół ZSB-G w składzie Adrianna Gierałtowska, Patryk Kondrat i Bartłomiej Dec uzyskali wspaniały wynik w etapie międzyszkolnym XLI OWGiK, ulegając tylko drużynie z Rzeszowa.

Czytaj więcej: Wielki sukces naszych młodych GEODETÓW

Kurs AutoCAD dla uczniów

Rozpoczynamy realizację kolejnego zadania w ramach projektu "Wiemy więcej - budujemy więcej" - kurs AutoCAD dla uczniów klas III i IV. 15 osób od środy 28 listopada będzie zdobywać nowe kwalifikacje na certyfikowanym szkoleniu z obsługi programu AutoCAD. Gratulujemy osobom zakwalifikowanym bo konkurencja była bardzo duża - 82 osoby zadeklarowały udział w szkoleniu, rekrutacja była przeprowadzona zgodnie z regulaminem (regulamin dostępny w biurze projektów i w zakładce Regulaminy), wszystkie osoby zakwalifikowane zostały powiadomione.

Kurs odbędzie się w siedzibie T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o.  w Białymstoku przy ul. Malmeda  1, obejmie 30 godz. lekcyjnych i zakończy się uzyskaniem zaświadczenia i certyfikatu.

Grafik zajęć

M. Sikorska

Zajęcia dodatkowe w r. szk. 2018/2019

Od 8 października w ramach projektu "Wiemy więcej - budujemy więcej" realizowane są zajęcia dodatkowe dla klas II, III i IV:

 • „Dwa plus dwa” - zajęcia wyrównujące z matematyki 
 • „Eksperyment z fizyką” - zajęcia laboratoryjne 
 • Zajęcia dodatkowe przygotowujące do matury z matematyki oraz ułatwiające naukę na pierwszym roku studiów 
 • Zajęcia dodatkowe przygotowujące do matury z fizyki oraz ułatwiające naukę na pierwszym roku studiów 
 • Zajęcia przygotowujące do Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych 
 • Zajęcia przygotowujące do Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej 
 • Zajęcia przygotowujące do Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości 
 • Zajęcia przygotowujące do Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Energetyce Odnawialnej 
 • Zajęcia przygotowujące do Olimpiady Ekologicznej

Poniżej zamieszczamy harmonogram zajęć. Harmonogram może ulegać zmianie ze względu na włączanie nowych grup lub zmiany terminów i sal.

Harmonogram zajęć

Przydatne linki

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych w Białymstoku

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Ministerstwo Edukacji Narodowej