• Wiemy więcej - budujemy więcej

  • Wiemy więcej - budujemy więcej

  • Wiemy więcej - budujemy więcej

  • Wiemy więcej - budujemy więcej

  • Wiemy więcej - budujemy więcej

Cel projektu

    Podniesienie kompetencji 606 uczniów i 45 nauczycieli ZSB-G zwiększających szanse absolwentów na regionalnym i lokalnym rynku pracy poprzez podniesienie jakości i trafności kształcenia praktycznego, wspieranie ucznia w jego rozwoju zawodowym oraz wykorzystanie narzędzi ICT do poprawy efektywnego kształcenia.

    Celem projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w obszarze budowlanym poprzez zapewnienie realizacji podstawy programowej, z możliwością potwierdzenia kwalifikacji we współpracy z pracodawcami.

Przydatne linki

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych w Białymstoku

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Ministerstwo Edukacji Narodowej