• Wiemy więcej - budujemy więcej

  • Wiemy więcej - budujemy więcej

  • Wiemy więcej - budujemy więcej

  • Wiemy więcej - budujemy więcej

  • Wiemy więcej - budujemy więcej

 Grupy docelowe

    W projekcie wezmą udział:
-   uczniowie Technikum Budowlano-Geodezyjnego kształcący się w 5 zawodach: technik budownictwa, technik geodeta, technik drogownictwa/technik budowy dróg, technik urządzeń sanitarnych/technik inżynierii sanitarnej, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, którzy w r. szk. 2016/2017 kształcić się będą w klasie drugiej oraz którzy w r. szk. 2016/2017 rozpoczną kształcenie w klasie pierwszej,
-   nauczyciele przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Budowlano-Geodezyjnych – 21 osób i nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących– 26 osób oraz wychowawcy klas.
    Wybór beneficjentów związany jest z modernizacją kształcenia zawodowego i koniecznością dostępu nauczycieli i uczniów do nowych trendów i technologii na rynku, aby absolwenci byli przygotowani zgodnie z zapotrzebowaniem pracodawców i wymogami prawnymi. Wszyscy członkowie grupy docelowej (uczniowie i nauczyciele ZSB-G) uczą się lub pracują na terenie BOF.
Projekt przewiduje możliwość udziału osób niepełnosprawnych pod warunkiem uzyskania zaświadczenia od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do kształcenia praktycznego w danym zawodzie

Przydatne linki

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych w Białymstoku

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Ministerstwo Edukacji Narodowej