• Wiemy więcej - budujemy więcej

  • Wiemy więcej - budujemy więcej

  • Wiemy więcej - budujemy więcej

  • Wiemy więcej - budujemy więcej

  • Wiemy więcej - budujemy więcej

Kurs obsługi koparko – ładowarki kl. III oraz kurs obsługi koparki jednonaczyniowej kl. III w roku szkolnym 2022/2023

    W dniach 25.10.2022 – 25.11.2022 roku realizowane były kursy nadający dodatkowe uprawnienia: kurs obsługi koparko – ładowarki kl. III oraz kurs obsługi koparki jednonaczyniowej kl. III w ramach projektu „Wiemy więcej – budujemy więcej” współfinansowanego przez UE ze środków EFS w ramach RPOWP na lata 2014 – 2020. W kursie uczestniczyły 4 osoby z klasy 4c: technik budowy dróg i technik inżynierii sanitarnej Zespołu Szkół Budowlano – Geodezyjnych w Białymstoku.

    Podczas kursów realizowane były zajęcia teoretyczne dotyczące m.in. przepisów BHP, ochrony ppoż i pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, ogólnej charakterystyki silników spalinowych, podstawowych urządzeń stosowanych w układach rozruchowych silników spalinowych z zapłonem samoczynnym, obsługi i eksploatacji silników spalinowych ZS, bezpieczeństwa przy użytkowaniu i obsłudze silników spalinowych, elementów wyposażenia elektrycznego i układów napędowych stosowanych w maszynach roboczych, podstawowych zasad prawidłowej eksploatacji maszyn, dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej, zadań operatora w procesie użytkowania maszyn. Kurs obsługi koparko – ładowarki kl. III obejmował także zagadnienia teoretyczne nt. ogólnej budowy i charakterystyki koparkoładowarek, budowy i zasad pracy układów napędowych i jezdnych, zasad pracy mechanizmów osprzętu ładowarkowego i koparkowego, zasad bezpieczeństwa przy eksploatacji koparkoładowarek, budowy i wyposażenia kabin oraz technologii robót realizowanych koparkoładowarkami. Kurs obsługi koparki jednonaczyniowej kl. III obejmował również zagadnienia teoretyczne nt. podstawowych parametrów koparek jednonaczyniowych, budowy i wyposażenia kabin, zasad pracy układów jezdnych oraz skrętu koparek jednonaczyniowych, układów hamulcowych, ogumienia, zasad bezpieczeństwa przy eksploatacji koparek jednonaczyniowych oraz technologii robót realizowanych koparkami. Część praktyczna obejmowała instruktaż wstępny i stanowiskowy oraz wykonywanie obsługi codziennej koparki lub koparkoładowarki. Kursy trwały 134 godziny zajęć, w tym 82 godziny praktyczne. Młodzież otrzymała materiały edukacyjne oraz została wyposażona w środki ochrony indywidualnej podczas zajęć praktycznych. Uczestnicy uzyskali zaświadczenia o ukończeniu kursów w zakresie „Kurs obsługi koparko – ładowarki kl. III” lub „Kurs obsługi koparki jednonaczyniowej kl. III”, zorganizowanych przez Miryan s.c. Ośrodek Szkoleń BHP w Białymstoku. Udział w kursie umożliwił młodzieży zdobycie dodatkowych umiejętności i kompetencji poszukiwanych przez pracodawców.

Galeria zdjęć

Przydatne linki

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych w Białymstoku

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Ministerstwo Edukacji Narodowej