• Wiemy więcej - budujemy więcej

  • Wiemy więcej - budujemy więcej

  • Wiemy więcej - budujemy więcej

  • Wiemy więcej - budujemy więcej

  • Wiemy więcej - budujemy więcej

Kurs nadający dodatkowe uprawnienia dla uczennic/uczniów: kurs na instalatora systemów fotowoltaicznych w roku szkolnym 2022/2023

    W dniach 28 listopad 2022 – 16 grudzień 2022 roku realizowany był kurs nadający dodatkowe uprawnienia: kurs na instalatora systemów fotowoltaicznych, w ramach projektu „Wiemy więcej – budujemy więcej” współfinansowanego przez UE ze środków EFS w ramach RPOWP na lata 2014 – 2020. W kursie uczestniczyło 10 osób z klasy IVz technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – 1 uczennica i 9 uczniów ZSB–G w Białymstoku.

    Podczas kursu realizowane były zajęcia teoretyczne dotyczące m.in. przepisów BHP, bezpiecznej pracy na wysokości, obowiązujących ustaw, norm i rozporządzeń (Ustawa Prawo Budowlane, Ustawa Prawo Energetyczne), korzyści ze stosowania źródeł energii słonecznej, mechanizmów wspierania stosowania odnawialnych źródeł energii, konwersji energii słonecznej na elektryczną, budowy i zasady działania ogniw PV, optymalnej pracy ogniw, zasad doboru systemów fotowoltaicznych i inwerterów, metod magazynowania energii, wydajności systemów PV, czynności związanych z modernizacją i utrzymaniem instalacji fotowoltaicznych, zasad budowy, działania oraz warunków technicznych obsługi urządzeń , instalacji i sieci, przepisów w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV, ochrony przeciwporażeniowej i przeciwpożarowej oraz przepisów z zakresu gospodarki energetycznej. Młodzież otrzymała materiały edukacyjne. Uczestniczki/uczestnicy uzyskali zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie „Instalator Systemów Fotowoltaicznych” w Ośrodku Szkoleń BHP „MIRYAN” s.c. w Białymstoku oraz świadectwa kwalifikacyjne w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1kV i aparatury kontrolno - pomiarowej oraz urządzeń i instalacji automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji o napięciu nie wyższym niż 1kV.
    Udział w kursie umożliwił młodzieży zdobycie dodatkowych umiejętności i kompetencji poszukiwanych przez pracodawców – posiadacz świadectwa kwalifikacyjnego ma uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci o napięciu nie wyższym niż 1 kV.

Galeria zdjęć

Przydatne linki

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych w Białymstoku

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Ministerstwo Edukacji Narodowej