Rekrutacja prowadzących zajęcia dodatkowe

Zapraszamy do składania akcesu na prowadzenie zajęć dodatkowych z matematyki i fizyki oraz zajęć przygotowujących do olimpiad i konkursów technicznych.

Zajęcia z matematyki i fizyki - treść ogłoszenia i załączniki

Zajęcia przygotowujące do olimpiad i konkursów technicznych - treść ogłoszenia i załączniki