• Wiemy więcej - budujemy więcej

  • Wiemy więcej - budujemy więcej

  • Wiemy więcej - budujemy więcej

  • Wiemy więcej - budujemy więcej

  • Wiemy więcej - budujemy więcej

Kurs nadający dodatkowe uprawnienia dla uczennic/uczniów: kurs montażu i demontażu rusztowań budowlano – montażowych metalowych w roku szkolnym 2022/2023

    W dniach 07.11.2022 – 24.11.2022 roku realizowany był kurs nadający dodatkowe uprawnienia: kurs montażu i demontażu rusztowań budowlano – montażowych metalowych w ramach projektu „Wiemy więcej – budujemy więcej” współfinansowanego przez UE ze środków EFS w ramach RPOWP na lata 2014 – 2020. W kursie uczestniczyło 10 osób z klas: IVa i IVb technik budownictwa oraz IVe technik robót wykończeniowych w budownictwie Zespołu Szkół Budowlano – Geodezyjnych w Białymstoku.

    Podczas kursu realizowane były zajęcia teoretyczne dotyczące m.in. przepisów BHP, ochrony ppoż i pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, ogólnej budowy rusztowań, podziału rusztowań i ich zastosowania, konstrukcji rusztowań budowlano – montażowych, organizacji montażu rusztowań, posadowienia, kotwienia, technologii montażu i demontażu rusztowań roboczych i ochronnych o konstrukcji systemowej oraz rurowo – złączkowej, doboru i stosowania środków ochrony indywidualnej chroniącej przed upadkiem z wysokości, bezpieczeństwa montażu i demontażu rusztowań oraz konstrukcji rusztowań, bezpieczeństwa eksploatacji, wymagań norm prawnych i technicznych w zakresie bezpieczeństwa montażu i eksploatacji rusztowań, dokumentacji technicznej rusztowań. Część praktyczna obejmowała instruktaż wstępny i stanowiskowy oraz montaż i demontaż konstrukcji rusztowań. Kurs obejmował 80 godzin zajęć: 40 godzin teoretycznych oraz 40 godzin praktycznych. Młodzież otrzymała materiały edukacyjne oraz została wyposażona w środki ochrony indywidualnej podczas zajęć praktycznych. Uczestnicy uzyskali zaświadczenia o ukończeniu kursu w zakresie „Kurs montażu i demontażu rusztowań budowlano – montażowych metalowych” zorganizowanego przez Miryan s.c. Ośrodek Szkoleń BHP w Białymstoku oraz uprawnienia montażysty rusztowań budowlano – montażowych metalowych. Udział w kursie umożliwił młodzieży zdobycie dodatkowych umiejętności i kompetencji poszukiwanych przez pracodawców.

Galeria zdjęć

Przydatne linki

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych w Białymstoku

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Ministerstwo Edukacji Narodowej