• Wiemy więcej - budujemy więcej

  • Wiemy więcej - budujemy więcej

  • Wiemy więcej - budujemy więcej

  • Wiemy więcej - budujemy więcej

  • Wiemy więcej - budujemy więcej

Szkolenie zawodowe nauczycieli w firmach: Brӧtje, KOSPEL S.A. oraz Windhunter Academy – Akademii Wiatru w Koszalinie w dniach 27.05 – 29.05.2021 roku.

    W dniach 27.05 – 29.05.2021 roku odbyło się szkolenie zawodowe nauczycieli w firmach: Brӧtje, KOSPEL S.A. oraz Windhunter Academy – Akademii Wiatru w Koszalinie, zrealizowane w ramach projektu „Wiemy więcej – budujemy więcej” współfinansowanego przez UE ze środków EFS w ramach RPOWP na lata 2014 – 2020. Uczestnikami wyjazdu byli nauczyciele przedmiotów zawodowych ZSB-G w Białymstoku, realizujący podczas zajęć edukacyjnych zagadnienia związane z odnawialnymi źródłami energii, branżą sanitarną oraz eko-budownictwem.

Czytaj więcej: Szkolenie zawodowe nauczycieli w Koszalinie w dniach 27.05 – 29.05.2021

Szkolenie zawodowe nauczycieli „Geodezja inżynieryjna – obsługa inwestycji”, organizowane przez Ośrodek Szkolenia Geodetów i Kartografów Stowarzyszenia Geodetów Polskich w dniach 14.04 – 15.04.2021r,

    W dniach 14.04 – 15.04.2021 roku odbyło się szkolenie zawodowe online nauczycieli „Geodezja inżynieryjna – obsługa inwestycji”, organizowane przez Ośrodek Szkolenia Geodetów i Kartografów Stowarzyszenia Geodetów Polskich, zrealizowane w ramach projektu „Wiemy więcej – budujemy więcej” współfinansowanego przez UE ze środków EFS w ramach RPOWP na lata 2014 – 2020. Uczestnikami szkolenia byli nauczyciele przedmiotów zawodowych branży geodezyjnej.

Czytaj więcej: Geodezja inżynieryjna – obsługa inwestycji

Staże zawodowe nauczycielek/nauczycieli w roku 2020.

    W miesiącach wakacyjnych lipiec - sierpień 2020 roku nauczycielki i nauczyciele ZSB – G w Białymstoku uczestniczyli w stażach zawodowych, zrealizowanych u pracodawców w ramach projektu „Wiemy więcej – budujemy więcej” współfinansowanego przez UE ze środków EFS w ramach RPOWP na lata 2014 – 2020.
    Staże zawodowe nauczycielek/nauczycieli miały na celu uzyskanie nowych kompetencji w zakresie połączenia wiedzy teoretycznej z praktyczną oraz zdobycie nowych umiejętności praktycznych, co pozwoli na rozszerzenie, wzbogacenie i uatrakcyjnienie procesu kształcenia.

Czytaj więcej: Staże zawodowe nauczycielek/nauczycieli w roku 2020.

Szkolenie dla wychowawców „Kreatywna i innowacyjna edukacja”

    W dniu 20 listopada 2019 roku odbyło się szkolenie dla wychowawców z zakresu efektywnego wykorzystania godzin do dyspozycji wychowawcy, w tym umiejętności kształcenia wśród młodzieży kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej, zrealizowane w ramach projektu „Wiemy więcej – budujemy więcej” współfinansowanego przez UE ze środków EFS w ramach RPOWP na lata 2014 – 2020. Dwugodzinne szkolenie „Kreatywna i innowacyjna edukacja” prowadził pan Paweł Andryszak.

Czytaj więcej: Kreatywna i innowacyjna edukacja

Przydatne linki

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych w Białymstoku

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Ministerstwo Edukacji Narodowej