• Wiemy więcej - budujemy więcej

  • Wiemy więcej - budujemy więcej

  • Wiemy więcej - budujemy więcej

  • Wiemy więcej - budujemy więcej

  • Wiemy więcej - budujemy więcej

Kurs nadający dodatkowe uprawnienia dla nauczycieli: kurs języka hiszpańskiego zawodowego rok szkolny 2022/2023

    W terminie październik 2022 – styczeń 2023 roku realizowany jest kurs nadający dodatkowe uprawnienia: kurs języka hiszpańskiego zawodowego w ramach projektu „Wiemy więcej – budujemy więcej” współfinansowanego przez UE ze środków EFS w ramach RPOWP na lata 2014 – 2020. W kursie uczestniczą dwie osoby – pani Urszula Zdanowicz oraz pani Małgorzata Wilczewska, nauczycielki z ZSB–G w Białymstoku. Kurs odbywa się w szkole języka hiszpańskiego w Białymstoku „Gran Via”.

Czytaj więcej: Kurs języka hiszpańskiego zawodowego rok szkolny 2022/2023

Wyjazd zawodowy nauczycieli obejmujący szkolenie w firmie Blachotrapez Sp. z o.o., w Centrum Szkoleniowym w Ponicach oraz zapoznanie z procesem technologicznym produkcji wyrobów firmy w zakładzie w Zabornii w dniach 03.12 – 06.12.2022.

    W dniach 03.12 – 06.12.2022 rok odbył się wyjazd zawodowy nauczycieli obejmujący szkolenie w firmie Blachotrapez Sp. z o.o. w Centrum Szkoleniowym w Ponicach oraz zapoznanie z procesem technologicznym produkcji wyrobów firmy w zakładzie w Zabornii, zrealizowany w ramach projektu „Wiemy więcej – budujemy więcej” współfinansowanego przez UE ze środków EFS w ramach RPOWP na lata 2014 – 2020. Uczestnikami wyjazdu byli nauczyciele przedmiotów zawodowych branży budowlanej oraz odnawialnych źródeł energii.

Czytaj więcej: Blachotrapez 

Szkolenie i warsztaty dla wychowawców z zakresu efektywnego wykorzystania godzin do dyspozycji wychowawcy w roku szkolnym 2022/2023
Kreatywna i innowacyjna edukacja: „Roszczeniowi rodzice. Jak efektywnie nawiązać współpracę z rodzicami?”

    W dniu 21 listopada 2022 roku odbyło się szkolenie dla wychowawców (seminarium i warsztaty) z zakresu efektywnego wykorzystania godzin do dyspozycji wychowawcy, zrealizowane w ramach projektu „Wiemy więcej – budujemy więcej” współfinansowanego przez UE ze środków EFS w ramach RPOWP na lata 2014 – 2020. Zajęcia prowadziła Pani Dominika Jopa.

Czytaj więcej: Roszczeniowi rodzice.

  Kurs nadający dodatkowe uprawnienia dla uczennic/uczniów oraz kurs nadający dodatkowe uprawnienia dla nauczycieli: kurs spawania MAG - 135 w roku szkolnym 2022/2023

    W dniach 08 września 2022 – 26 września 2022 roku realizowany był kurs nadający dodatkowe uprawnienia: kurs spawania MAG - 135 w ramach projektu „Wiemy więcej – budujemy więcej” współfinansowanego przez UE ze środków EFS w ramach RPOWP na lata 2014 – 2020. W kursie uczestniczyło 10 osób z klas: IVc technik inżynierii sanitarnej, IVa technik budownictwa, IVe technik robót wykończeniowych w budownictwie oraz IVz technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz 1 nauczyciel przedmiotów branży oze i budowlanej z ZSB–G w Białymstoku.

Czytaj więcej: Kurs spawania MAG - 135 w roku szkolnym 2022/2023

Przydatne linki

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych w Białymstoku

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Ministerstwo Edukacji Narodowej