• Wiemy więcej - budujemy więcej

  • Wiemy więcej - budujemy więcej

  • Wiemy więcej - budujemy więcej

  • Wiemy więcej - budujemy więcej

  • Wiemy więcej - budujemy więcej

Szkolenie zawodowe nauczycieli z obsługi programu TurboMAP w firmie Geomatyka- Kraków s.c.

W dniach 07.09 – 09.09.2022 roku odbyło się szkolenie zawodowe nauczycieli w firmie Geomatyka- Kraków s.c. w Krakowie, zrealizowane w ramach projektu „Wiemy więcej – budujemy więcej” współfinansowanego przez UE ze środków EFS w ramach RPOWP na lata 2014 – 2020.

Uczestnikami szkolenia było 4 nauczycieli przedmiotów zawodowych ZSB-G w Białymstoku, którzy szkolili się z obsługi programu TurboMAP wykorzystywanego do prowadzenia ewidencji oraz baz danych informacji o terenie w mieście Białystok. 

TurboMAP to wydajne oprogramowanie narzędziowe dla geodetów i firm geodezyjnych do tworzenia, modyfikacji i konwersji mapy numerycznej. Nauczyciele biorący udział w szkoleniu poznali środowisko pracy programu TurboMAP oraz nauczyli się modyfikować pliki otrzymane z baz danych ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne w oparciu o wykonane pomiary w terenie a także kontrolować ich poprawność. Uczestnicy uzyskali certyfikaty operatora programu TurboMAP.

GALERIA ZDJĘĆ

Przydatne linki

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych w Białymstoku

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Ministerstwo Edukacji Narodowej