• Wiemy więcej - budujemy więcej

  • Wiemy więcej - budujemy więcej

  • Wiemy więcej - budujemy więcej

  • Wiemy więcej - budujemy więcej

  • Wiemy więcej - budujemy więcej

Kurs nadający dodatkowe uprawnienia dla nauczycieli: kurs języka hiszpańskiego zawodowego rok szkolny 2022/2023

    W terminie październik 2022 – styczeń 2023 roku realizowany jest kurs nadający dodatkowe uprawnienia: kurs języka hiszpańskiego zawodowego w ramach projektu „Wiemy więcej – budujemy więcej” współfinansowanego przez UE ze środków EFS w ramach RPOWP na lata 2014 – 2020. W kursie uczestniczą dwie osoby – pani Urszula Zdanowicz oraz pani Małgorzata Wilczewska, nauczycielki z ZSB–G w Białymstoku. Kurs odbywa się w szkole języka hiszpańskiego w Białymstoku „Gran Via”.

     Podczas kursu realizowane są zajęcia językowe z zakresu komunikacji w języku hiszpańskim z uwzględnieniem słownictwa zawodowego w kontekście kontaktów z pracodawcami i opiekunami uczniów realizujących praktyki zawodowe w Hiszpanii w ramach programu Erasmus +. W trakcie realizacji kursu pani Urszula Zdanowicz przystąpiła również do certyfikowanego egzaminu DELE na poziomie B1.

    Udział w kursie pani Urszuli Zdanowicz oraz pani Małgorzaty Wilczewskiej przyczynił się do podniesienia umiejętności, kompetencji i kwalifikacji zawodowych, a zdobytą wiedzę nauczycielki wykorzystają w pracy z młodzieżą podczas wyjazdu na praktyki zawodowe do Hiszpanii.

Galeria zdjęć

Przydatne linki

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych w Białymstoku

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Ministerstwo Edukacji Narodowej