• Wiemy więcej - budujemy więcej

  • Wiemy więcej - budujemy więcej

  • Wiemy więcej - budujemy więcej

  • Wiemy więcej - budujemy więcej

  • Wiemy więcej - budujemy więcej

Kurs nadający dodatkowe uprawnienia dla uczennic/uczniów: kurs spawacza acetylenowo - tlenowego w roku szkolnym 2020/2021


    W dniach 08 marca 2021 – 06 kwietnia 2021 roku realizowany był kurs nadający dodatkowe uprawnienia: kurs spawacza acetylenowo - tlenowego w ramach projektu „Wiemy więcej – budujemy więcej” współfinansowanego przez UE ze środków EFS w ramach RPOWP na lata 2014 – 2020. W kursie uczestniczyło 10 osób z klas IIIc i IVc technik inżynierii sanitarnej –uczniowie ZSB–G w Białymstoku.

    Podczas kursu realizowane były zajęcia teoretyczne dotyczące m.in. przepisów BHP, ochrony ppoż i ochrony środowiska, bezpiecznej pracy na hali produkcyjnej, materiałów dodatkowych do spawania, procesu spawania, oznaczenia i wymiarowania spoin, metod przygotowania złączy do spawania, kwalifikacji spawaczy, budowy i użytkowania urządzeń do spawania gazowego, zagadnień wytwarzania stali, złącz spawanych blach, spawalności stali, niezgodności spawalniczych, kontroli i badań połączeń spawalniczych, zapewnienia jakości w spawalnictwie. Zajęcia praktyczne wraz z instruktażem wstępnym obejmowały 96 godzin. Młodzież otrzymała materiały edukacyjne. Uczestnicy uzyskali zaświadczenia o ukończeniu kursu w zakresie „Kurs spawania acetylenowo – tlenowego 311” zorganizowanego przez P.M. Uniwersum w Białymstoku, Świadectwa Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza oraz Książkę Spawacza wydaną przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.
    Udział w kursie umożliwił młodzieży zdobycie dodatkowych umiejętności i kompetencji poszukiwanych przez pracodawców – posiadacz Książki Spawacza upoważnia właściciela do prac w charakterze spawacza.

Galeria zdjęć

Przydatne linki

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych w Białymstoku

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Ministerstwo Edukacji Narodowej