• Wiemy więcej - budujemy więcej

  • Wiemy więcej - budujemy więcej

  • Wiemy więcej - budujemy więcej

  • Wiemy więcej - budujemy więcej

  • Wiemy więcej - budujemy więcej

Warsztaty „Jak efektywnie zarządzać firmą?”

    W dniu 31.05.2021 roku w ramach projektu ,,Wiemy więcej – budujemy więcej” współfinansowanego przez UE ze środków EFS w ramach RPOWP na lata 2014 – 2020 odbyły się warsztaty na temat efektywności zarządzania w firmie „Jak efektywnie zarządzać firmą?”, w którym wzięła udział pełnoletnia młodzież z klasy IIIb, IIIc, IIIg, IIIh i IIIz. Warsztaty poprowadził pan dr Sylwester Pilipczuk, Dyrektor Izby Coachingu Oddziału Podlaskiego, Prezes firmy Pro-metheus, Kierownik Działu Marketingu i Rekrutacji w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania, pomysłodawca i współzałożyciel Stowarzyszenia Kuźnia Talentów.

    Program warsztatów obejmował następujące zagadnienia:
1. Efektywność a skuteczność firmy.
2. Cechy przywódców/prezesów firm, pomagające zarządzać efektywnie firmą.
3. Efektywne techniki zarządzania relacjami z klientami.
4. Persona a mapa podróży klienta.
5. Czynniki wpływające na uzyskanie przewagi konkurencyjnej.
6. Zarządzanie talentami w firmie.
7. Dysfunkcje pracy zespołowej.
8. Osobowość a osiąganie wybitnych wyników w biznesie.
9. Zarządzanie czasem i energią pracowników.
10. Potrzeby mózgu wpływające na wydajność zespołu.
11. Jak radzić sobie z oporem w procesie wdrażanych zmian w firmie.
12. Jak budować zaufanie w biznesie.
    Warsztaty zakończyły się wypełnieniem ankiety ewaluacyjnej. Młodzież w informacji zwrotnej podała, iż warsztaty przyczyniły się do uzupełnienia wiedzy i nabycia umiejętności potrzebnych do zarządzania firmą.

Galeria zdjęć

Przydatne linki

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych w Białymstoku

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Ministerstwo Edukacji Narodowej