• Wiemy więcej - budujemy więcej

  • Wiemy więcej - budujemy więcej

  • Wiemy więcej - budujemy więcej

  • Wiemy więcej - budujemy więcej

  • Wiemy więcej - budujemy więcej

Rekrutacja na zajęcia dodatkowe

W dn. 5.09.2022 r. rozpoczęła się rekrutacja na zajęcia dodatkowe, realizowane w ramach projektu "Wiemy więcej - budujemy więcej". Uczniowie klas IV/5, uczestnicy projektu mogą deklarować udział w zajęciach:

  • "Dwa plus dwa" - zajęcia wyrównujące z matematyki
  • "Eksperyment z fizyką" - zajęcia laboratoryjne
  • Zajęcia przygotowujące do olimpiad i konkursów technicznych, w tym: do Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej, Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości oraz do konkursów wiedzy o energetyce odnawialnej.

W celu złożenia deklaracji udziału prosimy o zgłoszenie się do Pani Marzeny Sikorskiej (biuro projektu lub s.105). Rekrutacja potrwa do 12.09.2022 r.

Zapraszamy

Rekrutacja na zajęcia dodatkowe

W dn. 2.09.2021 r. rozpoczęła się rekrutacja na zajęcia dodatkowe, realizowane w ramach projektu "Wiemy więcej - budujemy więcej". Uczniowie klas czwartych, uczestnicy projektu mogą deklarować udział w zajęciach:

  • "Dwa plus dwa" - zajęcia wyrównujące z matematyki
  • "Eksperyment z fizyką" - zajęcia laboratoryjne
  • Zajęcia przygotowujące do olimpiad i konkursów technicznych, w tym: do Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej, Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości oraz do konkursów wiedzy o energetyce odnawialnej.

W celu złożenia deklaracji udziału prosimy o zgłoszenie się do Pani Marzeny Sikorskiej (biuro projektu lub s.105). Rekrutacja potrwa do 10.09.2021 r.

Zapraszamy

Przydatne linki

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych w Białymstoku

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Ministerstwo Edukacji Narodowej