• Wiemy więcej - budujemy więcej

  • Wiemy więcej - budujemy więcej

  • Wiemy więcej - budujemy więcej

  • Wiemy więcej - budujemy więcej

  • Wiemy więcej - budujemy więcej

Kurs nadający dodatkowe uprawnienia dla uczennic/uczniów: kurs na instalatora systemów fotowoltaicznych w roku szkolnym 2022/2023

    W dniach 28 listopad 2022 – 16 grudzień 2022 roku realizowany był kurs nadający dodatkowe uprawnienia: kurs na instalatora systemów fotowoltaicznych, w ramach projektu „Wiemy więcej – budujemy więcej” współfinansowanego przez UE ze środków EFS w ramach RPOWP na lata 2014 – 2020. W kursie uczestniczyło 10 osób z klasy IVz technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – 1 uczennica i 9 uczniów ZSB–G w Białymstoku.

Czytaj więcej: Kurs na instalatora systemów fotowoltaicznych w roku szkolnym 2022/2023

Kurs nadający dodatkowe uprawnienia dla uczennic/uczniów: kurs kierowania pojazdami kategorii B w roku szkolnym 2021/2022 oraz 2022/2023

    W terminie od lipca 2022 do grudnia 2022 roku jest realizowany kurs nadający dodatkowe uprawnienia: kurs kierowania pojazdami kategorii B, w ramach projektu „Wiemy więcej – budujemy więcej” współfinansowanego przez UE ze środków EFS w ramach RPOWP na lata 2014 – 2020.
W kursie uczestniczy 20 osób z klas czwartych – uczennice i uczniowie ZSB–G w Białymstoku.

Czytaj więcej: kurs kierowania pojazdami kategorii B w roku szkolnym 2021/2022 oraz 2022/2023

Kurs obsługi koparko – ładowarki kl. III oraz kurs obsługi koparki jednonaczyniowej kl. III w roku szkolnym 2022/2023

    W dniach 25.10.2022 – 25.11.2022 roku realizowane były kursy nadający dodatkowe uprawnienia: kurs obsługi koparko – ładowarki kl. III oraz kurs obsługi koparki jednonaczyniowej kl. III w ramach projektu „Wiemy więcej – budujemy więcej” współfinansowanego przez UE ze środków EFS w ramach RPOWP na lata 2014 – 2020. W kursie uczestniczyły 4 osoby z klasy 4c: technik budowy dróg i technik inżynierii sanitarnej Zespołu Szkół Budowlano – Geodezyjnych w Białymstoku.

Czytaj więcej: Kurs obsługi koparko – ładowarki

Kurs nadający dodatkowe uprawnienia dla uczennic/uczniów: kurs montażu i demontażu rusztowań budowlano – montażowych metalowych w roku szkolnym 2022/2023

    W dniach 07.11.2022 – 24.11.2022 roku realizowany był kurs nadający dodatkowe uprawnienia: kurs montażu i demontażu rusztowań budowlano – montażowych metalowych w ramach projektu „Wiemy więcej – budujemy więcej” współfinansowanego przez UE ze środków EFS w ramach RPOWP na lata 2014 – 2020. W kursie uczestniczyło 10 osób z klas: IVa i IVb technik budownictwa oraz IVe technik robót wykończeniowych w budownictwie Zespołu Szkół Budowlano – Geodezyjnych w Białymstoku.

Czytaj więcej: Kurs montażu i demontażu rusztowań

Przydatne linki

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych w Białymstoku

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Ministerstwo Edukacji Narodowej